Het website-adres is: https://elshoebrechts.be.
Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Els Hoebrechts. Door het gebruik van deze website verklaar je dat je uitdrukkelijk akkoord gaat met wat volgt:

Je browsergegevens & cookies

Wij bewaren anonieme of geaggregeerde gegevens van bezoeken. Met deze gegevens kunnen wij deze website optimaliseren voor andere gebruikers. We kunnen jouw gegevens dus niet herleiden naar jezelf of naar jouw organisatie.

Wanneer je deze website bezoekt, vraagt die jou om akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes die deze website op jouw computer plaatst. Ze slaan informatie op zoals bepaalde voorkeuren, om de functionaliteit van de website te verbeteren. Op die manier biedt de site jou de meest relevante informatie.

Je kunt zelf je browser zo instellen dat die het gebruik van cookies al dan niet (gedeeltelijk) toelaat. Je kunt ook op elk moment in je browser alle cookies van je computer verwijderen.

Aanvraag tot informatie of een offerte

Verstrek je ons zelf gegevens via een aanvraag tot informatie of een offerte? Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We kunnen ze vervolgens gebruiken om:

  • je vraag te beantwoorden;
  • een offerte te maken;
  • je bestelling te verwerken;
  • je van een uitzonderlijk aanbod of een nieuwe dienst op de hoogte te brengen;
  • de website en het gebruik ervan te verbeteren.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 beschik je over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Je mag me gerust vragen jouw gegevens in te kijken, aan te passen of te schrappen.

Verwerking persoonsgegevens

Elshoebrechts.be leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’. Elshoebrechts.be stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De site maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij verstrekken nooit jouw gegevens aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen.

Wijzigingen

Wij zijn gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende.